Utilitzant el llenguatge de programació JavaScript i la llibreria JSXGraph, vam crear activitats interactives que ajuden a entendre conceptes que a priori poden semblar complicats d’entendre per a l’alumnat.

ACTIVITATS INTERACTIVES

Utilitzant el llenguatge de programació JavaScript i la llibreria JSXGraph, vam crear activitats interactives que ajuden a entendre conceptes que a priori poden semblar complicats d’entendre per a l’alumnat.