PROJECTES ERASMUS +

La visió del projecte relacionats MUST és que el professorat, amb el suport convenient, pot construir materials e-learning basats en els resultats de la investigació didàctica. Aquests materials s’han desenvolupat en format d’Open Moodle Courses amb l’objectiu de ser utilitzats en dispositius mòbils. Més tard, s’han utilitzat en activitats de desenvolupament professional per als docents interessats en la seva experimentació a l’aula. Per aconseguir aquest objectiu, s’ha creat un consorci format per quatre escoles de secundària de quatre països (Espanya, Eslovènia, Polònia i Romania), una empresa educativa (BonNouEdu) i un departament regional d’educació (Conselleria d’Educació de la Comunitat Valenciana ).

El projecte COMPASS (2016-18) és una iniciativa destinada a contribuir a tancar la bretxa entre la recerca educativa i l’ensenyament. L’associació del projecte està composta per dues universitats: Bayreuth, (Alemanya), amb una sòlida experiència en el desenvolupament de programari de geometria dinàmica (JSXGraph) i Maribor (Eslovènia) especialista en l’ús innovador de les TIC a l’aula (mitjançant el disseny de llibres electrònics. Quatre escoles de secundària (Espanya, Romania, Turquia, Bulgària), garanteixen que el projecte estigui fermament connectat amb la realitat quotidiana de la vida escolar, i finalment, la col·laboració de BonNouEdu ajuda a posar al consorci en contacte amb el món empresarial modern.

L’objectiu principal del projecte SCORE és ajudar a promoure una cultura de l’avaluació a les aules mitjançant l’ús de mètodes de analítiques d’aprenentatge dirigit a la presa de decisions basada en evidències. D’altra banda, pretén ampliar l’impacte de la innovació desenvolupada mitjançant l’ús d’estàndards LTI (Learning Tool Interoperability) que permet connectar els sistemes d’aprenentatge en línia (LMS) de diferents institucions educatives. El consorci del projecte està format per institucions educatives de tres països: Universitat d’Alacant (SP), un institut d’educació (RO), tres escoles (SP, RO, PO) i la col·laboració de BonNouEdu.

L’objectiu principal d’ITEMS és dissenyar i promoure mètodes innovadors, materials d’ensenyament-aprenentatge i eines per a ser utilitzats en matèries STEM en l’educació superior i a l’escola secundària. Això es realitza mitjançant la creació de mòduls-TIC que integren eines d’avaluació electrònica i activitats per a l’ensenyament STEM. L’associació és un consorci de cinc països compost per un institut de recerca (Center for Mobile Learning, Universitat de Bayreuth, DE), tres universitats: Universitat d’Aalto (FI), Universitat de Maribor (SL) i Universitat de Jihoceska (CR), una escola secundària (IES Mediterrània, SP), una empresa edutech (BNedu, SP) i una autoritat educativa regional (Conselleria Educació de Comunitat Valenciana, SP) que treballen en una perspectiva europea col·laborativa.