Durant els projectes europeus (Erasmus +) organitzem seminaris que tenen com a objectiu acostar als professors la plataforma Moodle des d’un punt de vista més pràctic. S’ensenya a crear qüestionaris amb preguntes interactives que proporcionen feedback a l’alumnat.

FORMACIÓ DEL PROFESORAT

Durant els projectes europeus (Erasmus +) organitzem seminaris que tenen com a objectiu acostar als professors la plataforma Moodle des d’un punt de vista més pràctic. S’ensenya a crear qüestionaris amb preguntes interactives que proporcionen feedback a l’alumnat.