JSXGRAPH

JSXGraph és una llibreria de JavaScript per a la geometria interactiva, el traçat de funcions, la creació de gràfics i la visualització de dades en el navegador web. Aquesta llibreria és utilitzada per a realitzar les nostres activitats interactives.

Caracteristicas
  • Geometria euclidiana i projectiva
  • Traçat de corbes
  • Codi obert
  • Alt rendiment
  • Sense dependències
  • Suport multitàctil (tablets i smartphones)
  • Compatible amb versions anteriors fins IE 6

Pàgina oficial